publicerad: 2021  
rationalisera rationaliserade rationaliserat
verb
rationalise´ra [rat∫on-]
1 organisera på ett mer arbets­besparande sätt och där­med minska kostnaderna; särsk. in­om före­tag eller dylikt
någon rationaliserar (något)
ett rationaliserat jord­bruk
ibland med ton­vikt på resultatet vanligen med partikelnbort
någon rationaliserar bort någon/något
någon rationaliserar bort någon
någon rationaliserar bort något
flera hundra arbetare rationaliserades bort
belagt sedan 1928; till rationell
2 försöka att (i efter­hand) ge en förnufts­mässig motivering åt viss (besvärande) handling eller dylikt
någon rationaliserar något
hon försökte rationalisera det faktum att hon hade så lite tid för barnen
belagt sedan 1829
rationaliserarationaliserande, rationalisering