publicerad: 2021  
rav raven
rav·en
substantiv
dialektalt; något ålderdomligt bärnsten
belagt sedan 1459 (Arboga stads tänkebok); fornsvenska raf 'bärn­sten'; jfr ur­sprung till valrav, radband