publicerad: 2021  
radband rad­bandet, plural rad­band, bestämd plural rad­banden
rad|­band·et
substantiv
ra`dband
snöre med på­trädda kulor som an­vänds som hjälp vid upp­repad bön särsk. av romerska katoliker
äv. bildligt
längs gatan ligger ett rad­band av butiker
belagt sedan 1668; av fornsvenska rafband, till raf 'bärn­sten'