publicerad: 2021  
re ingen böjning
substantiv
andra tonen i en durskala t.ex. d i en C-dur­skala
belagt sedan 1645; till den första stavelsen i ordet resona´re, som in­gick i en lat. hymn som an­vändes vid memorering av ton­skalan; jfr ur­sprung till do