publicerad: 2021  
ready-made ingen böjning, utrum
substantiv
[red´imejd]
bruks­föremål som ställs ut som konstnärligt verk i vissa modernistiska konstriktningar
den signerade pissoaren var Duchamps mest berömda ready-made
belagt sedan 1965; av engelska ready-made med samma betydelse, till ready 'färdig' och make 'göra; till­verka'