publicerad: 2021  
realexamen bestämd form real­examen, plural realexamina, utrum
re·al|­ex·am·en
substantiv
rea`lexamen
historiskt avgångs­examen efter genom­gången real­skola
ta real­examen
belagt sedan 1922; till real(skola) och examen