publicerad: 2021  
realia plural
re·al·ia
substantiv
rea´lia
fakta om konkreta ting i den om­givande verkligheten; särsk. i språk­pedagogiska samman­hang i mots. till rent språkligt stoff
realia (om något/sats)
realia (om något)
realia (om sats)
i kursen i engelska in­går en hel del realia
belagt sedan 1871; till real