publicerad: 2021  
reaplan rea­planet, plural rea­plan, bestämd plural rea­planen
rea|­plan·et
substantiv
re`aplan
nu­mera mindre brukligt i fack­mässiga samman­hang, er­satt av "jet­flyg­plan" flyg­plan med jet­drift
JFR jetplan
belagt sedan 1949