publicerad: 2021  
motor motorn motorer
substantiv
mo`tor
maskin som alstrar drivande kraft el. eg. om­vandlar icke-mekanisk energi till nyttig rörelse­energi; särsk. om förbrännings­motor el. elektrisk motor
motorbränsle; bensinmotor; bilmotor; reamotor; turbinmotor
en sexcylindrig motor; en stark motor; starta motorn; motorn gick upp i högre varv­tal
äv. bildligt (på)drivande faktor
hon var motorn i klubbens verksamhet
primus motor ledande och pådrivande personprojektets primus motor är NN, professor emeritus på Konst­akademien
belagt sedan 1851; av lat. mo´tor 'drivare; motor', till move´re 'röra; sätta i rörelse'; jfr ur­sprung till 1mobil!!, 2motion!!, motiv