publicerad: 2021  
receiver receivern, plural receivrar äv. receivers
re·ceiv·rar
substantiv
[-si´ver]
förstärkare med in­byggd radiomottagare ofta om så­dan som in­går i stereoanläggning
JFR tuner
belagt sedan 1906; av engelska receiver med samma betydelse; till lat. recip´ere 'ta emot'