publicerad: 2021  
redaktion redaktionen redaktioner
re·dakt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
grupp av personer som ställer samman text- och bild­material till en samman­satt helhet ofta tidning, bok­verk el. radio- el. tv-program
redaktionschef; centralredaktion; nyhetsredaktion; ordboksredaktion; sportredaktion; tidningsredaktion
redaktion (av något)
sitta i en redaktion; tidningens redaktion har på senare år bantats med flera tjänster; tipsa redaktionen!
äv. om mot­svarande lokal
gå upp på redaktionen
ibland äv. redigering, utgivar­skap
slutredaktion
boken är ut­given under redaktion av en projekt­grupp in­om Läns­styrelsen i Hallands län
belagt sedan 1820; 1794 i bet. 'redigering'; av franska rédaction med samma betydelse; till redigera