publicerad: 2021  
redovisningssed redovisnings­seden redovisnings­seder
redo·vis·nings|­sed·en
substantiv
re`dovisningssed
sär­skilt i ut­trycketgod redovisningssed veder­tagna regler för redo­visning
års­rapporten ska upp­rättas enligt god redovisnings­sed
belagt sedan 1975