SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
galea´s substantiv ~en ~er gale·as·enett mindre, två­mastat segel­fartyg främst anv. för kust­fart histor.sjö.JFRcohyponymketch galeastacklingsedan 1765via fra. av ita. galeazza ’galärfartyg’; jfr galeja, galjon, galär