SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
galej`a substantiv ~n galejor gal·ej·angalär åld.sjö.äv. ut­vidgat om vissa an­dra far­tygåld.äv. bildligt i ut­tryck för (ifråga­satt) del­tagande e.d.ingen verkade lägga märke till honom så han började undra vad han hade på galejan att görasedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikanav lågty. galei(de) med samma betydelse; ur ita. galea ’galär’; jfr galeas, galjon, galär Min son på galejan.Titel på roman av Jacob Wallenberg (1781)