publicerad: 2021  
regering regeringen regeringar
reg·er·ing·en
substantiv
rege´ring
högsta styrelse för ett land som i demokratiska länder ut­görs av en ministär som är an­svarig in­för riks­dagen
regeringsbeslut; regeringssammanträde; regeringsskifte; exilregering; expeditionsregering; minoritetsregering; samlingsregering
en stark regering; en svag regering; en borgerlig regering; en social­demokratisk regering; bilda regering; störta regeringen; regeringen av­gick; regeringen föll; regeringen satt kvar
hon sitter i regeringen och har an­svar för integrations­frågor
äv. regeringstid
under Ludvig XV:s regering
äv. något ålderdomligt knappast plur. det att regera
konungens milda regering gjorde att alla olyckor snart föll i glömska
belagt sedan 1507 (öppet brev från Kalmar stad och angränsande härader om villkor för fred (Styffe)); fornsvenska regering