publicerad: 2021  
rehabilitering rehabiliteringen rehabiliteringar
re·hab·il·it·er·ing·en
substantiv
rehabilite´ring
återanpassning till ett normalt liv av sjuk, funktions­hindrad el. kriminellt belastad person
rehabiliteringsklinik; rehabiliteringsprogram
rehabilitering (av någon/något)
rehabilitering (av någon)
rehabilitering (av något)
yrkes­inriktad rehabilitering; social rehabilitering; rehabilitering av ungdoms­brottslingar; om­vårdnad och rehabilitering; den långa rehabilitering som krävs efter operationen
äv. bildligt åter­upprättande av an­seende eller dylikt
en rehabilitering av de ur­sprungliga idealen; de förut­varande politiska fångarna krävde rehabilitering
belagt sedan 1955