publicerad: 2021  
1center centern centrar
centr·ar
substantiv
cen´ter
1 något ålderdomligt i fack­mässiga samman­hang mittersta del av (militär) styrka
generalens försök till om­fattning besvarades med en massiv attack mot hans center
belagt sedan 1770; ur lat. cen´trum 'medel­punkt'; jfr ur­sprung till centrum
2 ålderdomligt i fack­mässiga samman­hang spelare som opererar i mitten av anfalls­linjen i vissa boll­spel, t.ex. fot­boll och bandy
han var länge lands­lagets center och mål­spottare
belagt sedan 1891; se ur­sprung till centerforward
3 vanligen bestämd form sing.; ofta kort­form förcenterparti politiskt parti eller politisk ideologi som före­träder en medel­väg mellan socialism och konservatism och ofta skiljer sig äv. från liberalismen; spec. som namn på det svenska parti som bl.a. före­träder lant­brukets intressen
centerledare
sam­verkan mellan centern och regeringspartierna; centern ville satsa mer på lands­bygden
belagt sedan 1833
2center centret centrer
centr·et
substantiv
cen´ter
ofta i sammansättn. om­råde dit verksamheter koncentrerats i större skala särsk. affärer men äv. all­männare
affärscenter; rehabiliteringscenter; shoppingcenter
ett stort tekniskt center utan­för staden
belagt sedan 1954; se ur­sprung till 1center!!