publicerad: 2021  
rehabilitera rehabiliterade rehabiliterat
verb
rehabilite´ra
1 åter­anpassa (sjuk, funktions­hindrad eller kriminellt belastad person) till ett normalt liv
någon rehabiliterar någon
rehabilitera sjuka människor; medicinska fram­steg kan an­vändas för att rehabilitera funktions­hindrade barn; miss­brukaren skulle av­giftas och rehabiliteras
belagt sedan 1955; till lat. re- 'åter' och medeltidslat. habilita´re 'ordna'; jfr ur­sprung till habil
2 ge upp­rättelse åt person, åskådning m.m., som varit under­tryckt
någon rehabiliterar någon/något
någon rehabiliterar någon
någon rehabiliterar något
många av offren för det politiska förtrycket kom senare att rehabiliteras
belagt sedan 1788
rehabiliterarehabiliterande, rehabilitering