publicerad: 2021  
reklam reklamen reklamer
re·klam·en
substantiv
rekla´m
sällan plur. tillrätta­lagd information som är av­sedd att på­verka människor att köpa varor eller tjänster vanligen med nämnande av firma­namn och upp­räkning av positiva egenskaper
reklambroschyr; reklambyrå; reklamfilm; reklamfri; reklamjippo; reklamkampanj; reklamskatt; baksidesreklam; direktreklam; ljusreklam
reklam (för någon/något/att+verb)
reklam (för någon)
reklam (för något)
reklam (för att+verb)
vilse­ledande reklam; mördande reklam; riktad reklam; göra reklam för något; reklamens makt; en tvål som enligt reklamen ger vackrare hy
äv. om mot­svarande broschyr, film eller dylikt
man får så mycket onödig reklam i brev­lådan; reklamen var mycket roligare än själva filmen; kulspets­pennor med reklam på
äv. om annan (positiv) på­verkan
det höga försäljnings­priset var god reklam för de kring­liggande husen; han gick om­kring och skröt och gjorde reklam för sig själv
belagt sedan 1868; av franska réclame med samma betydelse; till lat. reclama´re, se ur­sprung till reklamera
All­ting kan man sälja
med mördande reklam. Ulf Peder Olrog, Konserverad gröt (1948)