publicerad: 2021  
avbrott av­brottet, plural av­brott, bestämd plural av­brotten
av|­brott·et
substantiv
a`vbrott
till­fälligt uppe­håll i förlopp fri­villigt el. ofrivilligt; med ton­vikt antingen på pausen el. på momentet före
reklamavbrott; strömavbrott; trafikavbrott
avbrott (av/i något)
avbrott (av något)
avbrott (i något)
de arbetade 36 timmar utan av­brott; ett väl­kommet av­brott i förhandlingarna; flera av­brott med reklam under filmen
belagt sedan 1734