publicerad: 2021  
inkvisition inkvisitionen
in·kvis·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
historiskt vanligen bestämd form institution in­om katolska kyrkan för upp­spårande och dömande av kättare under medel­tiden och något senare
inkvisitionsdomstol
inkvisitionens bål
äv. om verksamheten
äv. bildligt plågsamt grundlig rann­sakning
belagt sedan 1596; av lat. inquisi´tio 'sökande; under­sökning'; jfr ur­sprung till ackvisition, rekvirera