publicerad: 2021  
relegera relegerade relegerat
verb
[-∫e´-] äv. [-ge´-]
mest historiskt vanligen pass. el. perfekt particip slut­giltigt stänga av från skola som straff för olämpligt upp­trädande
någon relegeras (från något)
någon är relegerad (från något)
han relegerades från skolan efter att flera gånger ha upp­trätt berusad
belagt sedan 1627; av lat. relega´re 'skicka bort; förvisa'
relegerarelegering