publicerad: 2021  
reliabilitet reliabiliteten
re·li·abil·itet·en
substantiv
reliabilite´t
på­litlighet hos upp­mätta värden i ett experiment, vilket bekräftas genom att detta kan upp­repas med lik­artat resultat
belagt sedan 1947