publicerad: 2021  
remburs rembursen remburser
rem·burs·en
substantiv
[remburs´]
ett förfarande in­om internationellt betalnings­väsen som inne­bär att en bank på upp­drag av en importör ställer ut ett betalnings­löfte till för­mån för en exportör i ett annat land
rembursaffär; remburskredit
belagt sedan 1771; till franska rembourser 'åter­betala', till bourse 'börs'; jfr ur­sprung till 1börs!!