publicerad: 2021  
repatriera repatrierade repatrierat
verb
repatrie´ra
åter­börda (flykting eller dylikt) till hem­landet
repatriera någon
tusen­tals fångar repatrierades efter krigs­slutet
belagt sedan 1943; till lat. re- 'åter' och pat´ria 'fädernes­land'; jfr ur­sprung till patriot
repatrierarepatriering