publicerad: 2021  
reportage reportaget, plural reportage, bestämd plural reportagen
substantiv
[-a´∫]
journalistisk skildring av visst förhållande eller händelse­förlopp med nyhets­värde
reportageserie; bildreportage; krigsreportage; modereportage; sportreportage
ett reportage (om någon/något/sats)
ett reportage (om någon)
ett reportage (om något)
ett reportage (om sats)
ett reportage från bok­mässan; ett av­slöjande reportage om van­vård in­om olika äldre­boenden
äv. om mot­svarande in­samling av material
reportageresa
han skickades ut på reportage
belagt sedan 1892; av franska reportage med samma betydelse; till lat. reporta´re 'återbära'; jfr ur­sprung till rapportera