publicerad: 2021  
1resa resan resor
res·an
substantiv
re`sa
1 (längre) förflyttning med hjälp av färd­medel ofta före­tagen för nöjes skull
reseskildring; resfärdig; reskost; reslust; ressällskap; flygresa; rundresa; tjänsteresa; utlandsresa
en resa (med någon) (någonstans)
enkel resa; lycklig resa!; en resa tur och retur; boka en resa; göra en resa; vara på resa; i anställnings­förmånerna in­går fria resor
äv. med ton­vikt på borto­varon så­väl som på själva förflyttningen
han skulle ge sig ut på en resa till Syd­amerika
äv. bildligt
klassresa; livsresa
en resa i det förgångna
belagt sedan 1366 (öppet brev utfärdat av kung Albrekt om Bo Jonssons testamente m.m. (Styffe)); fornsvenska resa; av lågtyska reise 'resa; upp­brott; krigs­tåg'; besläktat med 2resa 1
2 sär­skilt juridik i vissa ut­tryck gång i ordningen spec. i fråga om (dom rörande) viss typ av brott
andra resan stöld
sju resor värre mycket värreatt springa maraton var sju resor värre än vad hon hade trott
belagt sedan mitten av 1400-talet Konung Christoffers Landslag
2resa reste rest, presens reser
verb
re`sa
1 ibland med partikelnupp föra (liggande, av­långt före­mål) till upp­rätt ställning
någon reser (upp) något
resa (upp) maj­stången; resa en staty över konungen
äv. med av­seende på mer in­vecklad konstruktion bygga upp
resa en byggnads­ställning; resa tältet
äv. bildligt
resa barriärer mellan människor
resa borst se borst
resa vapen se vapen
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Ärentuna, Uppland); vanligen runform raisa, fornsvenska resa; gemensamt germanskt ord; nära besläktat med fornsvenska risa 'resa sig', engelska rise; jfr ur­sprung till rese, reslig
2 ibland med partikel, t.ex.ut förflytta sig (längre sträcka) med hjälp av något färd­medel vanligen mot bestämt mål
någon reser (ut) (med något) (någonstans)
resa hem; resa till stan; resa med tåg; resa över Stock­holm
spec. avresa
de reser i morgon; resa utom­lands
äv. med ton­vikt på så­väl borto­varo som själva förflyttningen
resa runt i Europa; resa på turné
spec. (vane­mässigt) före­ta tjänste­resa
resa för en firma
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska resa; av lågtyska reisen med samma betydelse; till 1resa 1
3 föra fram krav, protest eller dylikt
någon reser något
resa skadeståndsanspråk; han reste in­vändningar mot beslutet
belagt sedan 1746; se ur­sprung till 2resa 1