publicerad: 2021  
ressällskap res­sällskapet, plural res­sällskap, bestämd plural res­sällskapen
eller
resesällskap rese­sällskapet, plural rese­sällskap, bestämd plural rese­sällskapen
res|­säll·skap·et, rese|­säll·skap·et
substantiv
re`ssällskap el. re`sesällskap
person som reser till­sammans med viss annan person
ressällskap (med/till någon)
ressällskap (med någon)
ressällskap (till någon)
som res­sällskap hade han en äldre kusin
belagt sedan 1745