publicerad: 2021  
resignera resignerade resignerat
verb
[-siŋne´-] el. [-sinje´-]
(efter lång kamp) tröttna och in­se det omöjliga i att upp­nå visst mål
någon resignerar (inför något)
många arbets­lösa har resignerat och slutat att aktivt söka arbete
belagt sedan 1702; av lat. resigna´re 'bryta upp; förklara ogiltig'; jfr ur­sprung till signera
resigneraresignerande, resignering, resignation