publicerad: 2021  
resistans resistansen
re·sist·ans·en
substantiv
[-an´s] äv. [-aŋ´s]
förmåga (hos visst före­mål eller ämne) att minska genom­flöde av elektrisk ström
resistansen orsakar omvandling av elektrisk energi till värme
belagt sedan 1900; av franska résistance, senlat. resisten´tia 'mot­stånd'; till lat. resis´tere 'stå kvar; göra mot­stånd'; jfr ur­sprung till insistera