publicerad: 2021  
respektfull respekt­fullt respekt­fulla
re·spekt|­full
adjektiv
respek`tfull
som visar stor respekt
JFR ödmjuk
respektfull (mot någon/något)
respektfull (mot någon)
respektfull (mot något)
en respekt­full betjänt hjälpte honom av med rocken
ofta med konstruktions­växling, ibland med bi­betydelse av fruktan
han höll sig på respekt­fullt av­stånd från band­hunden
belagt sedan 1858