publicerad: 2021  
resultat resultatet, plural resultat, bestämd plural resultaten
re·sult·at·et
substantiv
resulta´t
något (konkret eller abstrakt) som upp­kommer genom att en handling eller ett förlopp full­bordas ofta om något som kan värderas el. mätas, gärna i siffror
forskningsresultat; matchresultat; slutresultat; valresultat
ett bra resultat; ett gott resultat; ett lyckat resultat; ett dåligt resultat; ett klent resultat; ett ned­slående resultat; ett preliminärt resultat; ett definitivt resultat
resultatet (av något/sats)
resultatet (av något)
resultatet (av sats)
resultatet av någons arbete; medicineringen gav snabbt resultat; sam­talen ledde inte till något resultat; deras in­gripande gav ty­värr till resultat att konflikten förvärrades
spec. i tävling eller dylikt prestation som kan ut­tryckas med siffror
toppresultat
ett resultat i världs­klass
äv. om något mindre av­siktligt konsekvens
deras slarv med före­tagets bok­föring fick till resultat att de dömdes till dags­böter
belagt sedan 1784; av franska résultat med samma betydelse; till resultera