publicerad: 2021  
revision revisionen revisioner
re·vis·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 förändring till ett modernare och effektivare till­stånd efter grundlig genom­gång
revision (av något)
en revision av lagen
belagt sedan 1615; av medeltidslat. revi´sio 'nog­grann granskning'; till revidera
2 granskning av bok­föring, redo­visning och förvaltning i före­tag, förening el. offentligt organ
JFR revisor
revision (av något)
extern revision; efter revisionen stod det klart att styrelsen inte kunde få ansvars­frihet
äv. något ut­vidgat
medicinsk revision
belagt sedan 1624
3 talan mot hov­rätts­dom i Högsta dom­stolen
revision (av något)
belagt sedan 1615