publicerad: 2021  
revisionism revisionismen
re·vis·ion·ism·en
substantiv
[-∫onis´m]
sär­skilt (förr) som ned­sättande beteckning i kommunistiska kretsar en socialistisk åskådning som ut­går från en mindre ut­präglad klass­kamps­teori och där­igenom av­viker från den ur­sprungligen marxismen
de italienska euro­kommunisterna an­sågs ha över­gått till revisionismen
belagt sedan 1905; till revision