publicerad: 2021  
rigga riggade riggat
verb
rigg`a
1 ofta pass. el. perfekt particip (förändra genom att) förse med (del av) rigg
fullriggad; kutterriggad; överriggad
någon riggar något
båten skrapades, riggades och ut­rustades; far­tyget har riggats med tre master; de riggade en bark­bit till en fin liten segel­båt
belagt sedan 1865
2 var­dagligt vanligen med någon av partiklarnaupp, till sätta upp för visst ända­mål; ofta till­fälligt el. provisoriskt; särsk. med av­seende på tekniska el. praktiska an­ordningar
någon riggar (upp/till) något
någon riggar (till) något
någon riggar (upp) något
rigga upp en tv-antenn; rigga till en ställning
belagt sedan 1904
3 var­dagligt manipulera för att säkra önsk­värt resultat av match, politiskt val etc.
någon riggar något
loppet var riggat
belagt sedan 1969; efter mot­svarande anv. av engelska rig
riggariggande, riggning