publicerad: 2021  
riksförbund riks­förbundet, plural riks­förbund, bestämd plural riks­förbunden
riks|­för·bund·et
substantiv
rik`sförbund
samman­slutning som om­fattar hela landet
RFSL – riks­förbundet för sexuellt lika­berättigande
belagt sedan 1903