publicerad: 2021  
rinkebysvenska rinkebysvenskan
rinkeby|­svensk·an
substantiv
rink`ebysvenska
speciell variant av svenska som (an­ses) talas i vissa invandrar­täta om­råden
() rinkebysvenska
belagt sedan 1987; till Rinkeby, namn på mång­kulturell för­ort till Stock­holm