publicerad: 2021  
rinna upp rann runnit, presens rinner
verb
rinna upp´
ha sin källa på viss plats; om flod
rinna upp (i något)
Klarälven rinner upp i Norge
ofta bildligt uppstå
en idé rann upp i hans hjärna
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska rinna up
rinna uppupprinning