publicerad: 2021  
riva rev rivit riven rivna, presens river
verb
ri`va
1 föra spetsigt före­mål mot mjuk yta särsk. naglar el. klor mot skinn
rivmärke
någon river någon/något (någonstans)
någon river någon (någonstans)
någon river något (någonstans)
hon rev vålds­mannen i an­siktet med naglarna; han rev sig i huvudet
spec. om vissa rov­djur, i av­sikt att döda byte
djur river djur
rivna får; vargen river sitt byte
äv. oavsiktligt ofta refl.
någon river sig (någonstans)
han har rivit sig på benet; hon rev sig på rosenbusken
äv. i fråga om sinnes­intryck, ofta i opersonlig konstruktion
det river (någonstans)
det rev i halsen när han svalde supen
äv. bildligt om häftig känsla eller dylikt
något river (någonstans)
ångesten rev i henne
belagt sedan ca 1420 (Legenden om Gregorius af Armenien); fornsvenska riva 'riva; rycka; röva'; gemensamt germanskt ord; besläktat med 1rämna!!
2 ofta med partikel, sär­skiltav, sönder, upp, ur få (något) att dela sig genom att dra eller rycka åt olika håll särsk. med av­seende på papper el. tyg
någon river (av/sönder/upp/ur) något
någon river (av) något
någon river (sönder) något
någon river (upp) något
någon river (ur) något
riva biljetter; riva av en bit hushålls­papper; riva ur anmälningsblanketten; hon rev sönder alla hans kärleksbrev; hon rev upp stickningen för tredje gången
spec. med hjälp av lämpligt verk­tyg
riva mo­rötter; riven ost
äv. oavsiktligt
hon rev sönder byxorna i björnbärs­snåren
äv. (mer el. mindre bildligt) om att förstöra något ordnat eller dylikt
han rev upp de ny­bäddade sängarna; styrelsen rev upp ett tidigare beslut
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 ibland med partikelnner ta isär eller (av­siktligt) rasera med av­seende på (del av) byggnad eller dylikt
någon/något river (något)
någon river (något)
något river (något)
någon/något river (ner något)
någon river (ner något)
något river (ner något)
riva ner staketet; riva byggnads­ställningarna; riva inner­väggarna; riva och bygga nytt; de gamla kvarteren revs
äv. om att (oavsiktligt) få något att falla
ek­orren rev ner snö från tallen; han råkade riva ner vasen från hyllan; hon rev (ribban) på 1,95; hästen rev på sista hindret
äv. bildligt (både positivt och negativt)
hon rev ner applåder med sitt virtuosa pianospel; med bara några ord rev han ner allt de hade byggt upp till­sammans
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
4 ofta med partikel, sär­skiltupp röra om­kring snabbt och häftigt
någon/något river (upp) (något)
någon river (upp) (något)
något river (upp) (något)
riva upp damm; hon rev i byrå­lådan efter ett par strumpor; cykel­hjulen rev med sig en massa sand
äv. i fråga om annan snabb och häftig rörelse eller dylikt
riva eld på en tänd­sticka; ungdomarna på mopeden rev åt sig hennes hand­väska
äv. bildligt, sär­skilt om att aktualisera något
var­för skulle de riva upp den där gamla historien?
belagt sedan 1711
rivarivande