publicerad: 2021  
rodd rodden
rodd·en
substantiv
det att ro
roddbåt; roddtur
sär­skilt i tävlings­sammanhang
roddklubb; roddsport; roddtävling; kapprodd
svensk mästare i rodd
äv. om en­staka båtfärd med åror som driv­medel
en an­strängande rodd över sjön
belagt sedan 1000-talet (runristad berghäll, Adelsö, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform roþ, fornsvenska roþer; till 2ro