publicerad: 2021  
rondell rondellen rondeller
rond·ell·en
substantiv
rondell´
1 cirkel­format element i mitten av cirkulationsplats som trafiken cirkulerar runt
cirkulations­platsen består bl.a. av rondell, kör­bana, till­farter och från­farter; cirkulations­platsen byggdes med en icke över­kör­bar rondell
ofta äv. cirkulationsplats
förare på väg in i rondell har väjnings­plikt mot for­don som befinner sig inne i rondellen; korsningen ska byggas om till rondell
belagt sedan 1946; av franska rondelle 'runt före­mål, rundel'; jfr ur­sprung till rond, 1rund!!, rundel
2 rund platta för tekniskt bruk
sär­skilt om rund platta el. runt papper för slipning
belagt sedan 1929