publicerad: 2021  
1ros rosen rosor
ros·en
substantiv
typ av stor, ofta väl­doftande blomma på taggig stjälk röd el. skär men äv. gul, vit m.m.; ofta upp­fattad som den vackraste prydnadsblomman
rosenbuske; rosenknopp; rosenröd; nyponros
röda rosor; vita rosor; gula rosor; ett fång rosor; han sände en röd ros till sin älskade
äv. om mot­svarande buske
rosenhäck; rosenrabatt; rosenspaljé; rosenträdgård; mossros; vresros
plantera rosor i träd­gården
äv. om andra blommor i sammansättn.
äv. bildligt om före­teelse med (i någon mån) liknande form el. färg
isros; kompassros
hon hade rosor på kinderna efter språng­marschen
äv. i ut­tryck för upp­skattning, kärlek, skönhet etc.
JFR 3ros
dagens ros går till sjuk­sköterskan Rigmor; hon var Svart­bäckens rödaste ros
dubbla rosor rosor med mer än en krans av kron­bladplantan lyser med stora, röda och fyllda blommor som på­minner om dubbla rosor
ingen ros utan törnen det finns ingen­ting som har en­bart positiva egenskaper
inte vara någon dans på rosor se dans
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska ros, rosa; av lat. ros´a med samma betydelse; jfr ur­sprung till rhododendron, rosett
Rosornas krig. Gängse benämning på de öppna meningsmotsättningarna mellan LO och det social­demokratiska partiet under 1980- och 90-talet (med tanke på social­demokraternas emblem, en röd ros); urspr. om kriget i Eng­land på 1400-talet mellan husen Lancaster och York
2ros rosen
ros·en
substantiv
en sjukdom som yttrar sig i av­gränsade, röda svullnader i huden och orsakas av streptokocker
rosfeber
äv. om vissa andra sjukdomar i sammansättn.
belagt sedan 1578; av tyska Rose med samma betydelse; samma ord som 1ros!!
3ros roset
ros·et
substantiv
beröm
JFR 1ros
romanen har fått mycket ros av kritikerna
ris och ros se ris
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska ros; till 2rosa!!