publicerad: 2021  
rostskyddsfärg rostskydds­färgen rostskydds­färger
rost·skydds|­färg·en
substantiv
[rås`t-]
typ av färg som stryks på metall­ytor för att förhindra rostbildning
JFR 1mönja
belagt sedan 1894