publicerad: 2021  
rullstensås rullstens­åsen rullstens­åsar
rull·stens|­ås·en
substantiv
rull`stensås
lång­sträckt ås av av rundade stenar, grus och sand som av­lagrats ur is­älvar vid inlands­isens smältning
rullstens­åsar är förträffliga vatten­täkter
belagt sedan 1837