publicerad: 2021  
rusningstid rusnings­tiden rusnings­tider
rus·nings|­tid·en
substantiv
ru`sningstid
tid på dygnet (i större stad) när trafiken är som tätast särsk. på grund av att människor åker till el. från sina arbeten
(under/vid) rusningstid
(under) rusningstid
(vid) rusningstid
vid rusnings­tid tar man hellre bussen; det gäller att und­vika inner­stan under rusnings­tid
belagt sedan 1931; jfr engelska rush hour med samma betydelse