publicerad: 2021  
ryssläder rysslädret
ryss|­lädr·et
substantiv
ryss`läder
delvis historiskt typ av slit­starkt och vatten­tätt läder anv. till bl.a. sko­don
ryss­läder har en sär­präglad doft
belagt sedan 1546