publicerad: 2021  
ryssländska ryssländskan ryssländskor
ryss|­länd·skan
substantiv
ryss`ländska
mindre brukligt kvinna från (det nya) Ryss­land
belagt sedan 1991