publicerad: 2021  
rytminstrument rytm­instrumentet, plural rytm­instrument, bestämd plural rytm­instrumenten
rytm|­in·stru·ment·et
substantiv
ryt`minstrument
instrument med den huvud­sakliga funktionen att markera rytmen
trummor och andra rytm­instrument
belagt sedan 1934