publicerad: 2021  
rytm rytmen rytmer
rytm·en
substantiv
växling mellan starkare och svagare moment som bildar ett regel­bundet mönster i musik, dans eller poesi
JFR takt 2
en enkel rytm; en snabb rytm; bryta rytmen
äv. om mot­svarande musik
jazz­influerade rytmer; dansa till latin­amerikanska rytmer
äv. om förmåga att röra sig m.m. i viss bestämd takt (rytm)
rytmsinne
hitta rytmen; tappa rytmen
äv. om annat åter­kommande (rörelse)mönster
hjärtats rytm; roddarnas rytm var ojämn
äv. bildligt om annan före­teelse som växlar regel­bundet
JFR 1puls
dygnsrytm; livsrytm; årsrytm
års­tidernas rytm; hennes liv återfick sin lugna rytm; en fin rytm i tygets mönster
fallande rytm vers­rytm med den betonade stavelsen först i varje taktvers­måttet hexameter är orimmat och har fallande rytm
stigande rytm vers­rytm med den betonade stavelsen sist i varje takt
belagt sedan 1791; av grek. rhythmos´ 'riktigt förhållande; rytm'