publicerad: 2021  
råkurr rå­kurret, plural rå­kurr, bestämd plural rå­kurren
rå|­kurr·et
substantiv
`kurr
var­dagligt brutalt slags­mål vanligen med åt­skilliga slags­kämpar in­blandade
råkurr (mellan några) råkurr (med någon)
matchen ur­artade till rena rå­kurret
belagt sedan 1931; till 1rå 2 och 2kurr